תשע נשמות

החתול הוא שילוב מרתק ומיוחד של חיה, אשר יכולותיה הפיזיולוגיות, ההתנהגותיות, והנפשיות נשמרו במשך הרבה מאוד שנים. זאת חיה אשר מוכנה באהבה רבה לחלוק עימנו את חייה. היא לעיתים מסתורית ולעיתים שומרת על גבולותיה באופן ברור ביותר. זאת חיה חופשיה במלוא מוכן המילה, ויחד עם זאת היא קשורה אל האדם שאיתה באופן מדהים ומלא. הקשר […]