ארמון החול

"בשעת היווצרותן, קיסרויות אינן יכולות לשאת היעדר תכלית. רק לאחר שהן מתבססות נעלמות המטרות ואת מקומן תופסים פולחנים סתמיים". פרנק הרברט, משיח חולית. גלים גלים הם גדשו את חופי הארץ המובטחת, נסים מפני האימה המצמיתה ממנה סבלו קשות בזמן מלחמה. באניות רעועות, במסעות בדרכים נסתרות מעל צוקי הרים גבוהים, ובכל תחבולה ותשלום אפשריים הם עזבו […]